Ökkeş Sabah

Ökkeş Sabah

GİMDER VE İNTERNET HABERCİLİĞİ

Gelişen teknoloji her alanda olduğu gibi basın sektöründe de yenilenmeyi mecbur kılıyor. Entertiplerle yazılan habercilikten, dijital haberciliğe kadar olan sürede basın sektörü birçok değişime uğradı. Bugün dünya basını tarafından kabul edilen internet haber siteleri, haber alma, bilgilenme yüzdelerinde de zirveye oturdu.
Dünya genelinde ve ülkemizde hızla bu alanda bir örgütlenme yaşanıyor. Artık Basın STK’larının başına İnternet Medyası konulmaya başlandı. Çünkü hızla yasal alt yapısı da hazırlanan diğer adıyla dijital habercilik önümüzdeki yıllarda iletişimin birinci adresi olacak.
İnternet haberciliği artık yerel&ulusal ayrımını da ortadan kaldırmıştır. Haber siteleri merkezi neresi olursa olsun etkileşim sayısı ile yarışıyor. Kentimizde de daha kaliteli ve kurumsal haber sitelerinin oluşması, var olanların daha da gelişmesi açısından akademik desteklerle birlikte ciddi inovasyon çalışmalarına ihtiyaç var.
Diğer yandan, Gaziantep her alanda gelişim ve değişime hazır olmuş, kendini yenileyen ve girişimci ruhun egemen olduğu bir kenttir. Gaziantep’in internet haberciliğinde gelişim hızının gerisinde kalması elbette kabul edilemez. Bu nedenle Gaziantep’inde kendi içerisinde güçlü bir İnternet Medyası sivil toplum kuruluşuyla, yeni habercilik dünyasında yerini alması zaruri ihtiyaç olmuştur.
GİMDER işte bu anlayış ile kuruldu.
Bundan sonra gerek üniversitelerimiz gerekse üye haber sitelerimizle ortak çalışmalar yaparak, intörlük, seminer, panel ve toplantılarla internet iletişimini haberciliğinde ötesinde ele alarak yeni nesilleri bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapacağız.
Yine bu alandaki yasal düzenlemelerin takipçisi olarak, üye sitelerimizi bu mevzuatlara hazırlamak için onların gelişimine ve yenilenmesinde destek olacağız.
Şunu da belirtmek gerekir ki;
GİMDER hiçbir derneğe alternatif değildir. GİMDER ailesinin hayalleri büyük.
GİMDER hiçbir yerin arka bahçesi de olmayacaktır. Çünkü basın hürdür sansür edilmemeli.
GİMDER’de ‘BEN’ yoktur, ‘BİZ’ vardır. Çünkü kuruluşumuzun temelinde Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye nasihatı vardır.
Kalın sağlıcakla.

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları